Projekt InnoSleep

Projektet vil fremme lige adgang til den rette behandling for borgere med søvnapnø og skal optimere udredning og behandling via innovative sundhedsteknologiske løsninger, som højner patienters og pårørendes livskvalitet.

Den ukendte folkesygdom?

Det skønnes, at ca. 1 million borgere i ØKS-regionen lider af søvnapnø. Endvidere at kun ca. hver tredje har fået tilbudt udredning og behandling, typisk med CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), der virker ved at holde luftvejene åbne under søvn. Af de borgere, der får tilbudt behandling med CPAP, opgiver ca. halvdelen behandlingen, fordi den opleves som en uoverskuelig indgriben i dagligdagen. Det er et problem, da ubehandlet søvnapnø giver høj risiko for følgesygdomme (bl.a. hypertension, atrieflimmer, træthed, depression og slagtilfælde). Hurtigere diagnosticering og behandling vil betyde forbedret livskvalitet for patienter og pårørende, bedre og længere tilknytning til arbejdsmarkedet, øget trafiksikkerhed, og forebyggelse af en lang række følgesygdomme, særligt træthed, hjertekarlidelser og type 2 diabetes.